Vy se už o nic nestaráte

Vlečky

Nabízíme komplexní zajištění a management Vašeho vlečkového provozu. Disponujeme odborníky, kteří službu individuálně nastaví dle Vašich potřeb.

Zajistíme pro Vás

  • vystavení, případně zrušení úředních povolení, licencí, ve smyslu Zákona o drahách 266/1994 Sb.
  • vytvoření vnitřních předpisů popisujících komplexní provozování dráhy či provozování drážní dopravy v souladu s platnými zákony
  • převzetí dalších činností i přímo nesouvisejících z železniční dopravou v podniku zákazníka (jedná se především o vykládku či nakládku zboží, skladové hospodářství, apod.)
  • pronájem strojů a zařízení pro činnosti i přímo nesouvisející s drážní vlečkovou dopravou
  • veškerou agendu související s vyhláškou 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na drahách
  • veškerá nutná školení zaměstnanců drážního vlečkového provozu
  • kontrolní a dohlédací činnost na železničním svršku, železničním spodku, sdělovacím zařízení, zabezpečovacím zařízení a trakčním vedení
  • pronájem hnacích vozidel pro zajištění provozu na vlečce a to jak dlouhodobě tak pro překlenutí provozních problémů
  • funkci bezpečnostního poradce dle RID a ADR vlastním certifikovaným zaměstnancem