top of page
Jsme schopni Vám krátkodobě pronajmout jakékoliv naše technické zařízení dle individuální dohody.

Pronájem

Lokomotivy


Disponujeme lokomotivním parkem 30-ti hnacích vozidel, která jsou určena jak pro vlečkový provoz, tak pro provoz na tratích celostátních a regionálních.

Vlastníme hnací vozidla řady 121, 140, 242, 365, 700, 701, 702, 703, 710, 721, 730, 740, 742 a 749.

Lokomotivy pronajímáme jak pro stavební výlukové práce, tak pro ucelené přepravy zásilek v České a Slovenské republice. Několik lokomotiv pronajímáme i do vlečkových provozů, což je výhodné pro klienty, kteří z nějakého důvodu nemohou či nechtějí použít vlastní hnací vozidlo.

Lokomotivy zpravidla pronajímáme i se strojvedoucími popř. vlakvedoucími, kteří jsou řádně vyškoleni a mají oprávnění a veškeré potřebné zkoušky pro vykonávání své profese v České i Slovenské republice. Přesun lokomotiv do/z pronájmu jsme schopni zajistit na vlastní licenci k provozování drážní dopravy.

Železniční vozy


Na základě dlouhodobé spolupráce s významnými domácími i zahraničními společnostmi dokážeme zprostředkovat pronájem nebo nákup a prodej železničních vozů všech typových řad. Vozy pronajímáme po celé EU a jsme schopni zajistit pronájem železničního vozu na míru, což obnáší:

  • Poradenství v oblasti železniční dopravy

  • Výběr vhodného vozu pro danou přepravu

  • Pronájem či koupi železničního vozu

  • V případě současné přepravy zboží je možné nájemné vozu zahrnout do ceny přepravy

  • Zajištění technických přejímek do a z pronájmu vlastními i nezávislými vozmistry

  • Zajištění technických a provozních prohlídek, údržby a oprav v průběhu nájmu

bottom of page